Νέο API για διαχείριση του AMKA

Η GUNet ανακοινώνει την προσφορά ενός νέου API για τα μέλη της με το οποίο μπορεί, με βάση το ΑΜΚΑ του χρήστη, να επιβεβαιώνει τα στοιχεία του

Νέο API για την καλύτερη συντήρηση των προσωπικών στοιχείων των χρηστών σας

Με χαρά θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη της GUNet για την υλοποίηση μιας νέας υπηρεσίας στα πλαίσια της προσπάθειας μας για την καλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ των οργανισμών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η νέα υπηρεσία θα δίνει την δυνατότητα στα μέλη της GUNet να κάνουν έγκυρη αντιστοίχηση των προσωπικών στοιχείων για τους χρήστες τους με τον AMKA. Η πρόσβαση στην υπηρεσία θα δίνεται υπό τους ίδιους όρους με την υπηρεσία Academic ID και με την ίδια εξουσιοδότηση. Όλες οι λεπτομέρειες για την νέα αυτή η υπηρεσία μπορούν να βρεθούν στην σελίδα της υπηρεσίας AMKA.

Το API της υπηρεσίας θα είναι διαθέσιμο αρχικά μέσω τεχνολογιών JSON-RPC και REST, ωστόσο μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τι άλλες τεχνολογίες θα ήταν χρήσιμο για τα μέλη να υλοποιηθούν παράλληλα. Παρακαλούμε να μας στείλετε τα σχόλια σας.
Παρακάτω θα βρείτε ένα ενδεικτικό παράδειγμα χρήσης του API μέσω της διεπαφής REST. Για περισσότερες λεπτομέρειες και επικαιροποιημένη τεκμηρίωση παρακαλούμε δείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

 1. AMKA Services REST API Documentation
 2. AMKA Services JSON-RPC API Documentation

Γρήγορη εισαγωγή μέσω REST

Πρωτού να μπορέσετε να αλληλεπιδράσετε με το REST API πρέπει να σας εκχωρηθεί ένα μυστικό κλειδί, που προς το παρόν εκδίδεται μέσω της εφαρμογής του Academic ID. Αφού αιτηθείτε την έκδοση ενός κλειδιού, και αφού αυτή εγκριθεί, θα είστε αυτομάτως εξουσιοδοτημένος και για την χρήση της υπηρεσίας AMKA.

Κατόπιν, για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία ως εξής, αν υποθέσουμε πως σας έχει εκχωρηθεί το μυστικό κλειδί ‘12345678912345678912345678912345’:

  curl -v -G \
 -X GET "https://amka-services.gunet.gr/api/rest/v1/ssn_validation" \
 -d "ssn=12312312312" \
 -d "birthdate=1995-01-01" \
 --data-urlencode "surname=ΧΡΗΣΤΗΣ" \
 -H "Accept: application/json" \
 -H "Authorization: Token 12345678912345678912345678912345"

 { "match": "true",
 "ssn": "12312312312",
 "father_en":"FATHERNAME",
 "birth_country":"ΕΛΛΑΔΑ",
 "address_prefecture":"ΑΤΤΙ",
 "sex":"A",
 "birth_municipality":"ΑΤΤΙΚΗ",
 "address_country":"ΕΛΛΑΔΑ",
 "citizenship":"ΕΛΛΑΔΑ",
 "surname_cur_en":"USER",
 "id_num":"XX000000",
 "father_gr":"ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ",
 "tel1":"210-1234567",
 "tel2":"210-1234568",
 "last_mod_date":"01/01/1995",
 "id_type":"T",
 "surname_cur_gr":"ΧΡΗΣΤΗΣ",
 "tid":"123654987",
 "id_creation_year":"1995",
 "death_date":"01/01/1995",
 "birth_date":"01/01/1995",
 "name_en":"TEST",
 "address_country_code":"ΕΛ",
 "surname_birth_gr":"ΧΡΗΣΤΗΣ",
 "surname_birth_en":"USER",
 "amka_cur":"12312312312",
 "mother_en":"MOTHERNAME",
 "mother_gr":"ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ",
 "death_note":"Λ",
 "name_gr":"ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ",
 "address_town":"ΑΘΗΝΑ",
 "amka_in":"12312312312",
 "address_zipcode":"12345",
 "birth_municipality_greek_code":"ΑΤΤΙ",
 "bdate_istrue":"Π",
 "birth_country_code":"ΕΛ",
 "address_street":"ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ" }